9-1
  • Εύκολη τοποθέτηση
  • Καλαίσθητη σχεδίαση
  • Παραγωγή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νόρμα EN442
  • Αντοχή στην υψηλή πίεση του δικτύου
  • Αντοχή στην σκουριά
  • Μεγάλο εύρος διαστάσεων
  • Έτοιμο προς εγκατάσταση, τα απαιτούμενα στηρίγματα τοίχου εσωκλείονται στην συσκευασία