Χαμηλό ηλιακό επιπεδης επιφάνειας με επιλεκτικούς συλλέκτες (προς αποφυγή οπτικών ρυπάνσεων)

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Ηλιακός θερμοσίφωνας Boiler λεβητοστασίου στην Θεσσαλονίκη WILCO SA

Το χαμηλό ηλιακό είναι μια καινοτομία της WILCO S.A. προκειμένου να αποφευγεται η οπτική ρύπανση σε χώρους χαμηλού ύψους με επίπεδες επιφάνειες (μονοκατοικίες κ.α.)

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Ηλιακός θερμοσίφωνας Boiler λεβητοστασίου στην Θεσσαλονίκη WILCO SA

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Ηλιακός θερμοσίφωνας Boiler λεβητοστασίου στην Θεσσαλονίκη WILCO SA